23 Temmuz 2018, Pazartesi

Misafirlik ve Ziyaret

 

 

* Çok ziyaret usandırır, az ziyaret dostluğa zarar verir.

                                                                              Hz.OSMAN (R.A)

* Eğer bir seyahate çıkarsanız, gittiğiniz yerin âdetlerine uymaya çalışınız.

                                                                              Hz.ALİ (R.A.)

* Gün, misâfirinizdir. Hürmet edin ki, gidince iyiliğinizi söylesin.

                                                                              Hasan-ül Basri (K.S)

* İyâdet, ibadetten iyidir. (Hasta ziyâreti nafile ibadetten hayırlıdır.)

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin Rûmi (Ks.)

* Misâfiri aziz tut ki, sen de Allah'tan izzet bulasın.

                                                                              Feridüddin Attar (K.S.)

* Dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin Rûmi (Ks.)

* Sevdiğin yere sık sık varıp gelme,

  Kalkar muhabbetin itibar olmaz.

                                                                              Rahmi

* Misâfir gelmeyen kara evler yıkılsın daha iyi.

                                                                              DEDE KORKUT

* Çağrılmadık yere ayağını atma,

  Davetli varanın yeri dar olmaz.

                                                                              Bedri

* Misâfir bulunduğu evde, kendi evi gibi yemek yemezse riyâkardır.

                                                                              İmam-ı GAZÂLÎ (K.S.)

* İnsanları, bize geldiklerinde iyi tanımalıyız. Nasıl olduklarını anlamak için onlara gitmeliyiz.

                                                                             

      J.Wolfgang GOETHE

 

   H İ K M E T L E R :

* Ey misâfir kıl namazı, işte kıble cenuptadır

  İşte leğen, işte ibrik, işte havlu iptedir.

  Bize gelen misâfir, ekmek ile aş yesin,

  Kılmaz ise namaz, toprak ile taş yesin.

* Dostlarınızı ara sıra ziyâret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklara kaplanır.

* Çağrıldığın yere git, ar eyleme,

  Çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme

* Misâfire mutlaka et pişirip yedirmeli, yoksa ev sahibinin yüzü pişer (kızarır).

* Misâfir gittiğin bir evden sevinçle çıkmazsan, bir daha o eve uğrama.

* Bir ahbabını ziyarete gittiğin vakit, < buyurun > demeden oturma.

* Kişiyi, sana ikramı nispetinde ziyaret et.

 

   A T A S Ö Z L E R İ :

* Misâfir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır.

* Sık gidersen dostuna, yatır ayak üstüne.

* Misâfirin günü uzarsa itibarı azalır.

* Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.

* Öyle git ki dostuna, köpek gelsin üstüne

* Misâfirin kâfir dahi olsa ona hizmet et.

* Çağrılmayan yere kedi ile köpek gider.

* Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.

* Ev sahibi, misâfirin hizmetkârıdır.

* Dosta çok varan, ekşi yüz görür.

* Dâvetsiz gelen, döşeksiz oturur.

* Misâfirin gönlü nâziktir.

* Misâfirin ayağı uğurludur.

* Misâfir, kısmetiyle gelir.

* Misâfirlik üç gündür.

TarihOkunma
Toplam5732
Pzt. 231
Pz. 221
Cts. 211
Cu. 203