23 Temmuz 2018, Pazartesi

Mal, Mülk ve Servet

 

  * Mal sarhoşluğu, içki sarhoşluğundan daha şiddetlidir.

                                                                              Hz. Ali  (R.A.)

  * Malın helali de biter, haramı da.. Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.

                                                                              Abdurrahman El-Evzai (Rah.A.)

  * Malın azsa, ne kadar akıllı olursan ol (halk arasında) seni aptal sayarlar.

                                                                              Hz. Ali  (R.A.)

  * Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler.İçtikçe susuzlukları artar.

                                                                              Muhiddin-i Arabi (K.S.)

  * Hazine, eziyet çekene çalışıp çaba gösterene gözükür.

                                                                              MEVLANA Celaleddin Rumi (K.S.)

  * Mala mağrur olma. Çünkü mal geçen buluta benzer. Bulut inci de yağdırsa, mademki geçiyor, hiçtir.

                                                                              Abdurrahman Cami (K.S.)

  * Malını koruyan kimse, en aziz olan iki şeyini korumuş olur: Dinini ve ırzını.

                                                                              Lugatçı Cahiz

  * Sevenin çok olur, malın çok ise. Züğürt isen seni deli ederler.

                                                                              KARACAOĞLAN

  * Servet: Olgun insanları fazilet ve mürüvvete, bayağı insanları ise, rezalet ve sefahate sevk eder.

                                                                              Bülent ÇORAPÇI

  * Kumar oynamakla, insanın hayatı için en değerli şeyi, vaktimizi ve servetimizi kaybederiz.

                                                                              FELİTHAM

  * Kadın, işret, oyun ve hilekarlık… bunlar serveti azaltıp ihtiyacı çoğaltırlar.

                                                                              SUTEY

  * Işığın eşyaları açığa vurduğu gibi, servet de, iyi ve kötü taraflarımızı açığa çıkarır.

                                                                              La ROCH

  * Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakı yitirir.

                                                                              Alexandr POPE

  * İnsanı servete götüren kapı gayet dar ve alçaktır. Oradan girebilmek için mutlaka eğilmek, iki büklüm olmak lazımdır.

                                                                              Maxim du COMP

  * Malı ve parayı hor gören çoktur ama, veren azdır.

                                                                              La. ROCHEFOUCAULD

  * Servet, cesur ve atılgan insanların yüzüne güler.

                                                                              VİRGİLİUS

 

     H İ K M E T L E R :

  * Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.

 Mal da yalan mülk de yalan, var birazda sen oyalan.

  * Yücelir sanmayınız kimseyi servetle sakın,

      Boyayan gözleri onun, bir anlık süsüdür.

  * Akçe israf eylemekten kendini sakın pek,

 Düşmana kalsın kalırsa, dosta muhtaç olma tek.

  * Mal ömrün rahatı içindir, yoksa ömür, mal biriktirmek için değildir.

  * Mal ve para, başta külah gibidir. Külaha sığınan kel kalır.

  * Mala mağrur olma, çünkü telef olmaya mahkumdur.

 

     A T A S Ö Z L E R İ :

  * Mülkün çok olup harap olmasından, az olup şen olması yeğdir.

  * Varlıklı kişi barıştırır, yoksul kişi vuruşturur.

  * Varlıklının evi kerem evi, yoksulun evi verem evi.

  * Varlıklıyım diye övünme, yoksulum diye yakınma.

  * Ata malı mal olmaz. Kendin kazanmak gerek.   

  * Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

  * Mal canı kazanmaz, canı mal kazanır.

  * Mal adama hem dost, hem düşmandır.

  * Mal kazanmakla, şan kazanılmaz.

  * Sen kazan da düşmana kalsın.

TarihOkunma
Toplam9788
Pzt. 231
Pz. 227
Cts. 215
Cu. 205