22 Ocak 2018, Pazartesi

Karı ve Koca

 

  * Karının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü, senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da, yabancı erkeklerden bahsetme cesâretine girer.

                                                                              İmâmı Âzam (Rah.A.)

  * Bir kimse, hanımının ezâ ve cefâsına sabır ve tahammül edemezse, kendisinin derecesinin ondan üstün olduğunun da iddia edemez.

                                                                              Ebû mûti-el Belhi (Rah.A.)

  * Kocanı zaptetmek ister misin hanım, uçmaya hazırlanmış kuş gibi görün, lâkin ayakların yuvana mıhlı dursun.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * At, at oluncaya kadar sâhibi mat olur, derler. Bazı koca da, karısı kadın oluncaya kadar iki kat olur.

                                                                              Refik Halit KARAY

  * Kocasız kadın, işsiz erkeğe benzer.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Bir koca, daimâ bir ölçüdür.

                                                                              Ahmet Hamdi TANPINAR

  * Bir koca, ailesi arasında öyle mânevi bir nufuz sahibi olmalıdır ki, isterim demesine lüzum kalmadan, emir siğasını istimâle ihtiyaç hissetmeden sözü dinlensin.

                                                                              Poll DUMER

  * Bir karı-koca tartışmasını görürseniz, kadını savununuz, çünkü kocanın savunmaya ihtiyacı yoktur.

                                                                              Faye Walker

  * Kadınla erkek, bir makasın iki parçası gibidir. Birbirleriyle birleşerek iş görürler.

                                                                              Mme de STAEL

  * Şu üç şeyi sıfır saymak gerekir: İçinde su olmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket, kocasız bir kadın.

                                                                              BEYDEBA

  * Hükümetler gibi kocalar da, hiç bir zaman yanıldıklarını açığa vurmamalıdırlar.

                                                                              Honore de BALZAC

  * Bir koca hiç bir zaman karısından evvel uyumamalı ve karısından sonra uyanmamalıdır.

                                                                              Honore de BALZAC

  * Daima kavga çıkaran huysuz bir zevce, erkek için zevce değil, vakitsiz ölümdür.

                                                                              PANÇARTANTRA

  * Kadın, şahsi yüklerini üzerinden alacak bir yoldaşa muhtaçtır. Bu da erkektir.

                                                                              GODVIN

  * Eğer zevk anlarının biriyle öbürü arasında bir fark oluyorsa, o erkek bir tek kadınla mesut olabilir.

                                                                              Honore de BALZAC

  * Günde bir kez olsun kocasının evlendiğine, evleneceğine pişman etmeyen kadın azdır.

                                                                              Jean de La BRUYERE

  * Karı kocanın mesut olabilmesi için, kocanın sağır, kadının kör olması lâzımdır.

                                                                              Michel de MONTAIGNE

  * Karısının emriyle oturup kalkan, ne erkektir, ne de kadındır. O ancak bir kılıbıktır.

                                                                              NAPOLEON Banaparte

  * Kadının gözünde imparator kocadır.

                                                                              G.Gordon BYRON

  * İyi kadınları yetiştiren, iyi kocalardır.

                                                                              E.LABICHE

  * İyi adamdan kötü koca olmaz.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

 

       H İ K M E T L E R :

  * Akıllı erkekle, iffetli kadının bu dünya da eş olarak yaşamaları, Âdem ile Havva'nın cennetteki yaşayışlarına benzer.

  * Bir elinde kitap, bir elinde iğne olan kadının kocası ne bahtiyar insandır.

  * Kocaların en bahtiyarı, Hz. Âdem (A.S.) idi, çünkü kaynanası yoktu.

 

       A T A S Ö Z L E R İ :

  * Dokuz oğlun olacağına, felçli bir ihtiyar erin olsun.

  * Koca ekmeği meydan ekmeği, evlat ekmeği zindan ekmeği.

  * Otuz oğlun olmaktansa, topal da olsa bir kocan bulunsun.

  * Allah, karı ile kocayı uydurmazsa, aile birliği olmaz.

  * Bağsız yumağı külde gör, kocasız kadını elde gör.

  * Kocasız kadınla, yularsız at, ikisi de birdir.

  * Arı kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur.

  * Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.

  * İyi kadının kocası, cübbesinden belli olur.

  * Kocası ekmeği ortada, oğul ekmeği rafta.

  * Er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur.

  * İyi adamın zevcesi, kurna başında belli olur.

  * Kulaktan burun yakın, kardeşten karın yakın.

  * Dumansız baca, çekişmedik karı koca olmaz.

  * Karı ile koca arasına, aklı kıt karışır.

  * Karı ile koca arası ipek, araya giren köpek.

  * Erim olsun da, yerim çalı dibi olsun.

  * El ağzına bakan, karısını tez boşar.

  * Kötü söyleme eşine, ağu katar aşına.

  * Avradı bed olanın sakalı tez ağarır.

  * Kocam olsun da, cüce olsun.

TarihOkunma
Toplam3351
Pzt. 221
Pz. 211
Cts. 202
Cu. 191