25 Haziran 2018, Pazartesi

Kanun ve Yasa

 

  * Bir millet kanûn ve nizâmını kaybetti mi, artık her şeyini kaybetmiş demektir.

                                                                              Muhammed İKBAL (Rah.A.)

  * Kanunlar, bütün insanlara aynı hakları verebilir, fakat tabiat insanları hiç bir zaman müsâvi meziyetlerle yaratmaz.

                                                                              NAPOLEON Banaparte

  * Kur'an dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun, bir ev halkının saâdetini bile temin edecek mahiyetten uzaktır.

                                                                              BİSMARK

  * Beşeri kanunlar hiç bir zaman, Allah korkusu kadar kuvvetli olamazlar.

                                                                              KNEMATIRUL

  * Kanun, kanun olduğu için değil, hak ve adâlete hizmet ettiği için güç ve değer kazanır.

                                                                              H. W. BECHER

  * Bir memleketin kanunları ne kadar çoksa, o memleket o kadar geridir.

                                                                              Iben BATHUM

  * Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öcünü alır.

                                                                              Nikolayeviç TOLSTOY

  * Kanunların yasaklamadığını, ar-utanma kontrol eder.

                                                                              Lucius A. SENECA

  * Kötü yasalar, zulmün en kötü çeşididirler.

                                                                              Edmund BURKE

  * Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.

                                                                              NAPOLEON Banaparte

  * Aslanla öküz için aynı yasa, eziyettir bu.

                                                                              William BLAKE

  * Kanunun bittiği yerde zulüm başlar.

                                                                              John EOCKE

  * Yasalar ölür, fakat kitaplar ölmez.

                                                                              E.Bulwer LYTTON

  * Beşerî kanunlar, erkekle kadını müsâvi kılabilirler. Fakat hiç bir zaman kadını erkekle aynı yapamazlar.

TarihOkunma
Toplam933
Pzt. 251
Pz. 243
Cts. 232
Cu. 221