23 Temmuz 2018, Pazartesi

Kadın

 

 * İmandan sonra, iyi bir kadından daha büyük bir nimet yoktur.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * İyi bir adamın evinde fena bir kadın varsa, o adam Cehennem azabını çekiyor demektir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Yuvasını seven bir kadın için, tahammül edilmeyecek güçlük, katlanılmayacak fedâkarlık yoktur.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Bir kadının terbiyesi; evlâdının terbiyesinden, dirâyeti de evlâdının kifâyetinden anlaşılır.

                                                                              Ahmet RÜFÂİ (K.S.)

  * Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fenâ ise hemen yıkılır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Kadın olmasaydı dünyada hayatın neşesi olmazdı.

                                                                              MEVLÂNA Celaleddin-i RÛmî (K.S.)

  * Kadının güzel bir şekilde kendisini kocasının hizmetine vermesi, Allah yolunda cihad etmesi gibidir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * İki dert vardır ki, bunların ilacını bilemiyorum: Biri idrar tıkanıklığı, diğeri huysuz kadın.

                                                                              İyas bin Muâviye (Rah.A.)

  * Kadınların en hayırlısı, zevcine muhabbet gösterendir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Kadınlarda vücut güzelliğinden ziyâde, huy güzelliği aranır. Her iki yönden güzel olan bir kadın tam kadındır.

                                                                              Ze Mahşeri (Rah.A.)

  * Kadınlarınızın en hayırlısı: İffetli, genç, şehvetli ve kocasına itaat edendir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Kadının sevgisi süreksiz ve geçicidir. Onun sinesine yaslandığın vakit sevilir ve okşanırsın; yanından ayrıldıktan sonra, kendisine bir yabancı, belki de bir düşman gibi görünürsün.

                                                                              Şeyh Nefzavî (K.S.)

  * Kadın, vücudun sol tarafından yaratılmıştır. Soldan meydana gelenlerden ise kimse doğruluk görmemiştir.

                                                                              Abdurrahman CÂMi (K.S.)

  * İnsanlık mektebinin ilk hocası kadındır.

                                                                              Bıçakçızâde İ. Hakkı

  * Kadınlar melektir, onları şeytan eden erkeklerdir.

                                                                              İsmail Hakkı İZMİRLİ

  * Kadına hakiki hayatı, erkeğin terbiyesi kazandırır.

                                                                              Bıçakçızâde İ. Hakkı

  * Kadınlara hürmet et. Düşün ki, kadınlık insanlığın anasıdır.

                                                                              Ali Fuad BAŞGİL

  * Dayağı hak ettikleri halde, karılarını dövmeyenler ya deve kadar hamüldürler ( tahammüllü ), yahut fare kadar korkaktırlar.

                                                                              Selahattin ENİS

  * Kadını iki şey kadınlıktan çıkarır; Çenesi ve inadı.

                                                                              Ali TAYYAR

  * Kadının Kur'anla sabit olan örtüsünü inkar küfürdür. Kadının örtünmemesi günah ve haramdır.

                                                                              A. Şeref GÜZELYAZICI

  * Kadınla ruhî ve asâbi hâlât, erkekten fazladır.

                                                                              Ali TAYYAR

  * Her iyi kadın, erkek için mukaddes bir kalkandır.

                                                                              Halide Edip ADIVAR

  * Kadının üç mühim vazifesi vardır: Âileyi tanzim, Nesli temin, Evlâdı talim.

                                                                              Ali TAYYAR

  * Kadının kocasının akrabasını, kendi hısımlarından üstün tutması, kadının mühim vazifelerindendir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Kadının irâdesi az, düşüncesi kısa, sebâtı zayıftır.

                                                                              Ali TAYYAR

  * Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira; Kadın deniz gibidir: Hiç inanmak olmaz ha !..

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Bugün işle sermaye çarpışıyor. Yarın da sıra kadınla erkeğe gelirse ne yapacağız.

                                                                              M. Şekip TUNÇ

  * Kadın sefil olursa, elbet alçalır beşer.

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Kitap unutlamağa razıdır, fakat kadın râzı olmaz.

                                                                              A. Hamdi TANPINAR

  * İdâre işlerinde kadınlar erkeğin yerini tutar, ama iğne süngünün yerini ne kadar tutabilirse.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Kadın en çok aldanan ve aldatılan bir mahluktur.

                                                                              Refik Halit KARAY

  * Her kadının bir erkeğe ihtiyacı vardır, hastaya ilaç nasıl lâzımsa.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken. Koklamasını bilirsen gül olur, tutmasını bilmezsen diken.

                                                                              Ali TÜRKMEN

  * en kıymetli kadın, eşinin bütün diğer kadınlardan müstağni kılandır.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Nikahsız kadın, kordonsuz saat; yularsız hayvan gibidir.

                                                                              Ahmet Hamdi TANPINAR

  * Eski hanımların yüzleri kapalı idi ama gönülleri ferah idi.

                                                                              Burhan FELEK

  * Kadın olsun, kitap olsun, cildine aldanma; münderacâtına bak.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Kadının güzel ve çirkini yoktur. Erkeğin gözüne güzel veya çirkin görüneni vardır.

                                                                              Sadun Galip SAVCI

  * Kadınlar dört türlüdür: Birisi solduran soptur, birisi dolduran toptur, birisi evin dayağıdır, birisi ne kadar dersen bayağıdır.

                                                                              DEDE KORKUT

  * Kadın bir eğlence âleti değil, milletlerin namus ve haysiyet dairesini muhafaza eden milli bir karakter timsâlidir.

                                                                              Tahsin YAPRAK

  * Kadın aile yapısında, bu muhteşem binânın temel taşıdır.

                                                                              Kemal CENGİZ

  * Kadın, kötü huylu olursa şeytan; güzel huylu olursa melektir.

                                                                              İskender'ul-Âzâr

  * Kadın şefkat perisidir. Erkek kesesinden verir, kadın ona kalbini de katar. Bir fakire, kadın eliyle verilen para, o paranın erkek eliyle verilen on mislinden daha çok teselli verir.

                                                                              Mme de STAEL

  * Kadın hiç bir zaman müstakil kalmamalıdır. Kız iken babasının,evlenmedikten sonra kocasının, dul kaldığı zaman oğullarının idâresi altında bulunmalıdır.

                                                                              La HEFOUCCAULD

  * Güzel ve oynak bir kadın, güzel bir güle benzer. Fırsat bulanlar onun birer yaprağının koparırlar. Sâhibine dikenlerinden başka bir şey kalmaz.

                                                                              PUNCH

  * Kadın, satın alınan ve hoşa gitmediği halde satılan bir metâ değildir. O bir bağdır, erkeğin boynuna geçirildikten sonra düğümlenir, kalır. O bağ ancak ölüm kuvvetiyle çözülür.

                                                                              Miguel de CERVANTES

  * Kadın her şeyden evvel âile hayatı için yaratılmıştır. Onun en büyük rolü yuvasında kendisine bağlı olanları eğitmektir.

                                                                              DESTOUCHES

  * Kadının câzibe ve letâfeti, tabiatın sırrı ve sâhir bir kuvvettir, onun müşfik bakışları, tatlı gülümseyişleri, hoş sözleri ruhlarımızın yaralarını kapatır.

                                                                              JULIEN

  * Kadınlar, açlığa, susuzluğa, yokluğa, sıkıntıya ve her türlü zorluğa dayanırlar. Yalnız sevgilerinden gördükleri hâinliği unutamazlar.

                                                                              Ernest LEGOVE

  * Bir kadının edep ölçüsü, giyiniş ve davranışlardaki ölçü ile belli olur. Bu ölçüden yoksun kadınlar, insanlık dışı sayılmalıdırlar.

                                                                              MACAULAU

  * Nehir seviyesinden aşağı kalan bir tarladan, fingirdemeğe hazır bir zevceden, içinde yılanlar dolaşan bir evden, kimse memnun olmaz.

                                                                              Pança TANTRA

  * Kadınlar, erkeklere eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, ondan sonra üstünlük taslarlar.

                                                                              M. Porcius CATO

  * Kadınların dâima kendileriyle meşgul olunmasına ihtiyaçları vardır.

                                                                              Giovannı BOCCACIO

  * Eğer bir kadına < güzelsin > denirse onu, şeytan ona, günde on defa tekrarlar.

                                                                              QUITARD

  * Kedilerle kadınlar ne kadar sevilip okşansalar yine tırmaklamaktan geri kalmazlar.

                                                                              CHARLE

  * Kadınlar için, kocalarını idâre edecek, en nâfiz kuvvet, hilmiyyet ve mülâyemettir.

                                                                              JUBER

  * Kadınların gözleri keskin, zekâları uyanık, düşünceleri vesveseli olur.

                                                                              Guy de MAUPASSANT

TarihOkunma
Toplam2211
Pzt. 231
Cu. 202
Prş. 191
Prş. 122