23 Temmuz 2018, Pazartesi

Şu'arâ Süresi 105-122.Ayetler

 

 

105.     Nûh’un kavmi de Peygamberleri yalanladı.

 

106.     Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”

 

107.     “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

 

108.     “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

 

109.     “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”

 

110.     “O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

 

111.     Dediler ki: “Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız?”

 

112.     Nûh, şöyle dedi: “Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?”

 

113.     “Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!”

 

114.     “Ben inananları kovacak değilim.”

 

115.     “Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

 

116.     Dediler ki: “Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!”

 

117.     Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.”

 

118.     “Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.”

 

119.     Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık.

 

120.     Sonra da geride kalanları suda boğduk.

 

121.     Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

122.     Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
TarihOkunma
Toplam754
Pzt. 231
Sal. 171
Pzt. 161
Pzt. 021