25 Haziran 2018, Pazartesi

İslam

 

 * Bizim en büyük şerefimiz müslümanlığımızdır. Şahsımız içinse, sâdelik kâfidir.

                                                                              Hz. Ömer (Rah.A.)

  * İslâmiyet güneş gibidir; üflemekle sönmez, gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.

                                                                              Saîdî Nursî (Rah.A.)

  * İslâm dîni ümidin ve karşılıksız ihsanın bitmediği zengin hâcet kapısıdır. (Sende bu kapıya râm ol.)

                                                                              A.Bâki MUTLU

  * İslâm : Hak ve Hakikat îmanı, selâmet ve saadet ilmî, cemiyet, hukuk, iktisad ahlak nizâmı, san'at düzeni, huzur ve beka duygusudur.

                                                                              Ömer KİRAZOĞLU

  * İslam dîni, her bir üzüntü için,bin teselli bulan kara gün dostudur. ( Sakın ümitsizliğe düşme.)

                                                                              A.Bâki MUTLU

  * İslâm ırkları ve milletleri aşan Allah'ın himâyesi altında Allah'ın irâdesini ifâ icin toplanmış olan insanlardan müteşekkil bir ümmettir.

                                                                              Müşteşrik RENE

  * İslâm akidesinin özü Allah'a hamd ve senâdır. Bunun yegâne hedefi, Allah'ın hidâyet ve irşadına erebilmektir.

                                                                              Lord. HADLY

  * Demokrasinin gerçek prensipleri Kur'an da mevcuttur. Ve en demokratik nizam islâmdır.

                                                                              Knematirûl

     H İ K M E T L E R  :

  * İnsanlık için; ahlâkı kemâlin ve kurtuluşun tek yolu, telamdan ibârettir. Gayrisi çıkmaz sokak.

  * Bir insanın ırkı, rengi ve sınıfı ne olursa olsun, kim islâmiyeti anlar ve yaşarsa O üstündür.

  * İslam güneşi giderse bir belde'den; İnsâniyet de gider elden, nesilden.

  * Din-i mübîn-i islam sarây'ı kibriyâdır; Kim dokunsa taşına, başın vurmak revâdır.

  * İslâmın bütün emirleri, insanların yararına, bütün yasakları ise insanların zararınadır.

  * İslâmı önce kendimiz yaşamalı, sonra das başkalarını dâvet etmeliyiz.

  * Yol arama yorulursun, islâmla mutlu olursun.

  * İslâmiyet öyle bir güneştir ki, her gün yeni doğar.

  * İslâm sarayının çift kanatlı kapısı, Namaz ile zekâttır.

  * İslam ol, selâmeti bul.

  * İslâmiyet ifrat ve tefritten hâlî bir din-î mübîn-i âlidir.

TarihOkunma
Toplam1141
Pzt. 251
Pz. 242
Cu. 222
Çrş. 201