22 Ocak 2018, Pazartesi

İman ve İnanmak

 

  * Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a andolsun; kim imanının gitmesinden korkmaz ve onu esirgemeye bakmazsa imanı gider.

                                                                              Ebüddredâ U. b. Zeyd (R.A.)

  * Hangi müslümanı gözümde küçülttümse, buna cezâ olarak,imanımın ve irfân duygumun azalışını buldum.

                                                                              Hamid Tirmizi (Rah.A.)

  * İnsanlar ilr iyi hoş geçinmeyen kimse, imanın tadını alamaz.

                                                                              Vehb bin el-Verd (Rah.A.)

  * İman sahibi az konuşur çok iş yapar, Münafık ise, çok konuşur az iş görür.

                                                                              Ahmet Rüfâî (K.S.)

  * İman çıplaktır, onun örtüsü takvâdır.

                                                                              Vehb bin el-Mûnebbih (Rah.A.)

  * İmân : gönlünü halktan koparmak, Cenab-ı Hakk'a vermektir.

                                                                              Abdurrahman CAMİ (K.S.)

  * İman nedir ? diye akıldan sordum; Akıl, kalbimin kulağına söyleyerek, iman: Edeb'tir, dedi.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin Rûmî ( K.S.)

  * İman, fıtratla yaratıcısı arasına gerilen bir iptir. O, sonsuzluğa ermiş şerefli bir hayata tırmanan yokuşta, adımların basılacağı noktaları aydınlatan bir ışıktır.

                                                                              Seyyid KUTUP

  * Son günümde olmasın çelengim, top arabam,  Tabutumu götürsün, tam dört imanlı adam.

                                                                              Necip Fazıl KISAKÜREK

  * İman, yaratanla yaratılan, emir sahibiyle memur arasındaki bir teslimiyet anlaşmasıdır.

                                                                              Seyyid KUTUP

  * İmandır o cevher ki, ilâhi ne büyüktür,  İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.

                                                                              Mehmet Akif ERSOY

  * İnanan insan, dünya hayatının parlayan yıldızı, ahiret hayatının güneşidir.

                                                                              Sami ARSLAN

  * İnsan imanda kemâl'e ererse, korkacağı bir felâket veya yapmayacağı bir fedâkarlık yoktur.

                                                                              Saidi Nursî

  * İman, ilâhi huzura kabul vesikası, ebedi saâdete dühûl davetiyesidir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * İman hem nur, hem kuvvettir.

                                                                              Saidi Nursî

  * Allah'a giden yol, en doğru yoldur. Ârifsen kalbini imanla doldur.

                                                                              C. Oğuz ÖCAL

  * Hakîkî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saâdet yalnız imandadır.

                                                                              Saidi Nursî

  * İman, zekâ, akıl, tefekkür, iz'an ve duygu erbabın nasibidir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * İmanla geçen gece, gündüz gibi aydın,  Bir taze bahar alemi her anı hayatın.

                                                                              Ali Ulvi KURUCU

  * İman, âhiret hayatının kurtuluş vesîkası, ebedi saâdetin hüvviyet varakasıdır.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

 

  * Yakışmaz hiç eğilmek gerçek iman ehline, Daha dik, daha vakar, daha cesûr olmalı.

                                                                              İsmail BAYRAM

  * İnsana değer kazandıran imânıdır. Bu gün dört milyar insanın gecesini ışığa kavuşturan Edison bile eğer imansız gittiyse Cehennem'den ebediyyen paçasını kurtaramaz.

                                                                              Ali TÜRKMEN

  * Bir millet için imanını muhafaza etmek çok önemlidir. Zira iman, milletlere milli ve dini hayat yolunu gösterir.

                                                                              Dwight D. EISENHOWER

  * İman bir şeye yaramaz gibi görünür amma, hakikatta onsuz hiç bir şey yapılamaz.

                                                                              Samuel BUTLER

  * Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer.

                                                                              L. BORNE

  * Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim. Savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan tek kimse görmedim.

                                                                              Dwight D. EISENHOWER

  * Hiç bir dâvayı, hiç bir inancı bir katilin kurşunları öldüremez.

                                                                              John F. KENNEDY

  * İman Allah ile kul arasında bir köprüdür.

                                                                              BLONDEL

  * İnanç kaybolup şeref öldü mü, insan da yok olur.

                                                                              Saidi Nursî

 

     H İ K M E T L E R  :

  * Şu üç şey, üç şeye sebeptir : 1.İman, cenneti kazanmağa, 2.İbadet, Allah'ın rızasını kazanmağa, 3.Günah işlemek de Allah'ın gadabını kazanmağa sebeptir.

  * Mesut olur o kimse bir Allah'a iman var, İbâdetsiz gönüllerde, yığın yığın hüsran var.

  * İman,tarihin kaydettiği en büyük kuvvettir.Onunla zırhlanan korkaklar kahraman, sakatlar pehlivan olur.

  * Tevhid, imân kapısı,gider nârın korkusu,  Açar cennet kapısı, Lâ ilâhe illallah.

  * Sen imanla gidersen,kabir bir cennet olur, İmansızlık ne büyük, ne büyük cinnet olur.

  * Şaştım kaldım ey millet, bu ne adâvet, ne kin,  Siz iman noktasında, Allah için birleşin.

  * İmandır rûha mi'râc, imandır başlara tâç,  Topyekün beşeriyet, işte o nûra muhtaç.

  * İman sahibinin çoğu hali, dünyada sıkıntıyla geçer.

  * İman, bit tâç imiş nûr-u Hüdâ'dan, Giyin ol tâcı kurtul her belâdan.

  * İmanın üçte biri hayâ, üçte biri akıl, üçte biri de cömertliktir.

 

     A T A S Ö Z L E R İ  :

  * Zerre kadar iman, dünya kadar amelden üstündür.

  * İman, vicdan huzurunun birinci şartıdır.

  * İşini sağlam tutanın, imanın kuvvetli olur.

  * Zerre kadar iman, dünya kadar günaha yeter.

  * Tatbikat haline gelmeyen iman ölür.

  * Arıyı duman, insanı iman yola getirir.

  * Rüşvet kapıdan girerse, iman bacadan çıkar.

TarihOkunma
Toplam1323
Pzt. 222
Pz. 211
Cts. 201
Prş. 181