25 Haziran 2018, Pazartesi

Gurur ve Kibir

 

* Şu üç şey üç şeyi bozaar:Kendini beğenmek;müşâvereyi,acele etmek;tecrübeyi,başkalarını hakir görmek;iyi düşünmeyi bozar.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Dağı iğne ucu ile kazmak,gönülden kibri çıkarıp atmaktan daha kolaydır.

                                                                              Ebû Haşim-i Sofî (Rah.A.)

* Eğer fakirlik,hastalık ve ölüm olmasaydı,âdem oğlunun kibrinin şiddetinden başı eğilmez olurdu.

                                                                              Hasan-el BASRİ (K.S.)

* Kaba bir kimsenin elinden,hayat suyu bile olsa içme.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Kendisini bilen,halkın öğmesine aldanıp mağrur olmaz.

                                                                              Şeyh MAĞRİBİ (K.S.)

* Cenâb-ı Hak,her kibir edeni hakîr ve zelîl eder.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Bütün bir şer bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır.

                                                                              Hüseyin Razi (Rah.A.)

* En vahşi vahşet,kendini beğenmektir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Kibir,alçakların ahlâkındandır.

                                                                              İmam-ı ŞÂFÎÎ (Rah.A.)

* Ubûdiyet zevki seni mağrur etmesin.Çünkü bu sana Allah'ı unutturur.

                                                                              Ebû Hüseyn-i NÛRÎ (Rah.A.)

* Kişinin helâkı,kendini beğenmededir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Bir insanda bir kibir,hırs ve şehvet,söz söylerken soğan gibi kokar.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Kibirlenip (insanlara) baş kaldıranlar,kurt gibi (cemiyetten) uzak yaşarlar.

                                                                              Feridüddin-i ATTAR (K.S.)

* Sana söylerimsen mülzem olmazsın,(baş eğip,teslim olmak) Değil kürsü'ye vâiz,arşa çıksan âdem olmazsın.

                                                                              Şair EŞREF

* Hemen hazer eyle kibr u gururdan, Gönül alçaklığı büyük,aman bil.

                                                                              KUDDUSÎ

* Âhir yine hâk olur bu tanler, Bilmem neye kibr eder,edenler.

                                                                              Şeyhülislâm VASSAF

* Cemâl-ü hüsnüne mağrur olursun, Kemâl-i hüsnünün noksanı yok mu ?

                                                                              Dehhânî

* Alçak yerde tepecik,kendini dağ sayar.

                                                                              ŞİNÂSÎ

* Hiç kimseye gururla bakma,herkes kendisine muhteşemdir.

                                                                              NİZÂMÎ

* Kibirli olma,kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir.Herkesi kendinden uzaklaştırır.

                                                                              Ali Fuât BAŞGİL

* Bir çok kimseler,kendilerinde bulunduğu halde,başkalarında olan tefahur ve gururu sevmezler.

                                                                              Benjamin FRANKLIN

* Başkalarının gururuna,tahammül edemeyişimiz,kendi gururumuzu incittiği içindir.

                                                                              La ROCHEFOUCAULD

* Ne mutlu o insana ki,kendi liyakatından bahsetmiyecek kadar mağrurdur.

                                                                              Charles de Montosquieu

* Kendilerini beğenenler,başkasının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.

                                                                              FLORIAN

* Genellikle,bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar.

                                                                              John RUSKIN

 

  H İ K M E T L E R  :

* Dünyada mağrur olan kimse,din yolunda selâmetli gidemez. Kendini beğenen kişi de Hakk'ı göremez.

* Bir kimse,diğer bir kimseye karşı kendisinde bir meziyyet görürse,bu tekebbûrden ileri gelir,demişlerdir.

* Mâl-û mülke mağrur olma,deme yoktur ben gibi, Bir mûhalif rüzgâr eser,savurur harman gibi.

* Mağrura karşı mağrur ol ki,gururuna terk etsin.

* İlmine mağrur olma,zira ardında zeval vardır.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Kadının doğruluğuna,malının çokluğuna mağrur olma.

* Dağ ne kadar yüksek olsa da yol üstünden geçer.

* El yumruğunu yemeyen,kendi yumruğunu kantar zanneder.

* Düz ovada tepecik kendini dağ sanır.

* Her şey incelikten,insan kalınlıktan kırılır.

* Kibirin hasmı Allah'tır.

TarihOkunma
Toplam2740
Pzt. 251
Pz. 242
Cts. 232
Prş. 211