22 Haziran 2018, Cuma

Göz ve Gözyaşı

 

 

* Gözü haramdan korumak,ne güzel şehvet perdesidir.

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* Gözünün nurunu geliştirmek isteyen,Allah korkusu ile ağlasın.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Korunması lâzım gelen dört şey vardır: Gözün,dilin,kalbin,hevâ ve hevesin.

                                                                              Abdullah b.Hübeyk (Rah.A.)

* Akarsu neredeyse orası yeşerir.Nerede göz yaşı dökülürse oraya rahmet nâzil olur

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Yol oldur ki,doğru vara,göz oldur ki,Hakkı göre, Er oldur ki,alçakta dura,yüceden bakan göz değil.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Gözyaşı,mağfiret için,Allah'ın,kullarından istediği istirhamdır.

                                                                              Ali TAYYAR

* Âşık Yunus eder âhı gözyaşı dmker günâhı.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Bir göz ki,olmaya ibret onun nazarında, Ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde.

                                                                              Eşref-i RÛMÎ

* Gözyaşı yarınki gülmenin,bugünkü müjdecisidir.

                                                                              Ali TAYYAR

* Kalbin gözleri,vücudun gözlerinden daha iyi görür.

                                                                              Reşat Nuri GÜNTEKİN

* Kalp,yalnız gözyaşı ile yıkanır ve temizlenir.

                                                                              İbnurrahmi

* Samimiyetle riyânın birleştiği tek şey,kadının gözyaşıdır.

                                                                              Nurettin TOPÇU

* Gözyaşı imânın kal'asıdır,içi muhafaza eder.

                                                                              Ali TAYYAR

* Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşımızla ödüyoruz.

                                                                              Peyami SAFA

* Yaratan,rahmetini kahrından üstün saydı, Ne olurdu hâlimiz,gözyaşı olmasaydı.

                                                                              Necip Fazıl KISAKÜREK

* Göz kalbin hunusidir,gördüğünü hemen kalbe indirir.

                                                                              Ali TAYYAR

* Her damla gözyaşı,kalbimizin yıkanıp sıkılmasıdır.

                                                                              Orhan ZİYA

* Bâzen dudakların bitiremediği cümleleri,gözler tamamlar.

                                                                              A.Hikmet MÜFTÜOĞLU

* En çabuk kuruyan,göz yaşıdır.

                                                                              ÇİÇERO

* Yözyaşı ile yıkanan yüzden,daha temiz yüz olmaz.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

* Kapalı gözler,ruhu seyretmenin en güzel şeklidir.

                                                                              Victor HUGO

* Akıl başka yerde olunca,gözler kör olur.

                                                                              P.SYRUS

* Göz kendisinden başka her şeyi görür.

                                                                              T.FULLER

 

  H İ K M E T L E R  :

* Gözler,sevgiyi kalbe götüren en hassas merkezlerdir.

* Gözlerin hareketi,kalplerde olana delildir.

* Göz yaşı,kalpte olan ataşe delildir.

* Neye yarar Allah için dökülmeyen göz yaşı, Nereye yarar nâmahreme görünen kadın başı.

* Nâmahrem yüzüne bakmakla cünüp olan,gözünü nedâmet yaşları ile guslettirsin.

* Göz yaşı,elemin sızıntısı ve sevincin şebnemidir.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Taâmın lezzeti tuzundan,tuz ekmek hakkı bilmeyen,âkibet gözünden olur.

* Bir görmek,bin defa okumaktan yeğdir.

* Gözü tanede olan kuşun ayağı,tuzaktan kurtulamaz.

* Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

* Gördüğünü koyup işittiğine gitme.

* Göz bir penceredir,gönüle bakar

* Fettân insanın sözünden ziyâde,gözüne bakmalı.

* Herkesin görmemesi lâzım gelen şeyi yapma.

                                                                              Alman Atasözü

* Göz görmeğe,kulak işitmeğe kanmaz.Toprak suya,kadın da erkeğe (zevk ve eğlenceye) doymaz.

                                                                              Arap Atasözü

TarihOkunma
Toplam1281
Cu. 222
Prş. 211
Pzt. 181
Pz. 171