22 Ocak 2018, Pazartesi

Erkek

 

 

* Erkek,hanımıyla çocuk gibi olmalı,fakat aile reisliği görevinde,adam gibi davranmalıdır.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Süse ve ziynete heves eden erkekler,erkektir ammâ mert değillerdir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Kahpe erkekler de olur,mert kadınlar da olur.

                                                                              Abdülhak Hamit

* Erkekte dokuz akıl,bir şehvet,kadında dokuz şehvet,bir akıl vardır.

                                                                              Sırrî

* Erkekte kemal,kadında cemal aranır.

                                                                              Ali TAYYAR

* Erkek gülerken biraz kadına,kadında ağlarken biraz erkeğe benzemez mi ?

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

* Erkeğe yakışan bir tek mücevher vardır: Kadın !

                                                                              Refik Halit KARAY

* Erkeğin kalbi yaşlandıkça,kadının kalbi bozuldukça katılaşır.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

* Erkekler kadında,neden zekâdan ziyade güzellik ararlar ? Yeryüzündeki ahmaklar körlerden daha çoktur da ondan !

                                                                              VILMORIN

* Meçhul bir kadınla münasebette bulunan erkek,ne cins hayvan olduğunu bilmeksizin bir av eti ile karnını doyuran kimseye benzer.

                                                                              HOMERSON

* Erkekler,kadınların hoşuna gidecek şeyi söyler.Kadınlar,erkeklerin,hoşuna gidecek şeyi yaparlar.

                                                                              Comtesse De SEGUR

* Erkek ancak evlendikten sonra gerçek değerini kazanır.Bekârken yarım bir yaratıktır.Tek kollu bir makasa benzer.

                                                                              Benjamin FRANKLIN

* Erkekteki tutku,kadınınkiyle ölçülünce ve hareket bakımından,güneşle ay arasındaki ölçüyü eşit orantılıdır.

                                                                              PITIGRILLI

* Kadınlardan sakınan erkek,yükselmiş bir adamdır.Erkeğin bir senelik arzusunu,kadın bir günde yıkar.

                                                                              DEMOSTHENES

* Sevdiği kadını ve sevdiği işi bulunan bir erkek,yeryüzünde cenneti bulmuş demektir.

                                                                              Helen ROWLAND

* Bir erkek,karısının vücudunu sıcak değil,gönlünü hoş tutmak için kürk manto satın alır.

                                                                              Seymour HICKS

* Erkek,karısından daha uzun boylu,daha kaba,daha ağır ve daha çirkin olmalıdır.

                                                                              Miguel de CERVANTES

* Bir kral uyuduğu müddetçe tacından,bir erkek de karısının kalbinden olur.

                                                                              Friedrich von SCHILLER

* Bütün bildiklerini karısına söyleyen bir erkek,pek az şey biliyor demektir.

                                                                              Thomas FULLER

* Erkekler,güzel şeyler söylemeyi bırakınca,onları artık düşünmez de olurlar.

                                                                              Oscar WILDE

* Erkek,savaş için yaratılmıştır.Kadın ise savaşçının dinlenmesi için.

                                                                              Andre MAUROIS

* Kadınsız bir erkek,horozsuz tabanca gibidir,erkeği ateşleyen kadındır.

                                                                              Victor HUGO

* Erkeği evinden kaçıran:damın akması,bacanın tütmesi ve kadının çenesidir.

                                                                              CHAUCER

* Erkekler ahkâm,kadınlar da ahlak temellerini atarlar.

                                                                              Mme de STAEL

* Kendini kadına kaptırmış bir erkek,küçülmüş bir adamdır.

                                                                              Paul GERALDY

* Altın ateşle,kadın altınla,erkek de kadınla erir.

                                                                              PYTHAGORE

* Erkeğin aklı,kadının za'fı yamandır.

                                                                              DESTOUCHES

* Erkekte istikbâl,kadında mâzi ararım.

                                                                              Oscar WILDE

 

  H İ K M E T L E R  :

* Kadınlardan şikayet eden erkekler,üç kısma ayrılırlar: Kadınları sevmeyenler,çok sevenler,onlar tarafından sevilmeyenler.

* Ahlak düşkünü kadınları tezyif edenler erkeklerdir.Bir an düşünmezler ki,onları bu hale getiren kendileridir.

* Erkeklerin kazandığı şey,ham bir maldır.Kadınların elinde işlenmedikçe bir işe yaramazlar.

* Şu üç şey,erkek için lâzımdır:İffet,irfan,servet.

* Erkeklerin ziyneti edep,kadınların ziyneti altındandır.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Erkek kuş gezer havâ-î havâ-î,dişi kuş yapar yuvayı,yuvayı.

* Erkeğin yaşı iki otuz.(Erkek altmış yaşında ihtiyarlamağa başlar.)

* Kadının şamdanı altın olsa,mumu dikecek erkektir.

* Samandan bir erkek,altından bir kadına bedeldir.

* Hırçın bir kadına tahammül eden erkek,gerçekten kahramandır.

* Erkek vefâkar,kadın cefâkar olmalıdır.

* Et kanlı gerek,yiğit (erkek) canlı.

TarihOkunma
Toplam1655
Pzt. 221
Pz. 211
Prş. 181
Sal. 161