23 Temmuz 2018, Pazartesi

Eğitim ve Öğretim

 

* İlim tâlibin ayağına gitmez;istekli olan,kendisi ilim öğrenmek için âlime gelir.

                                                                              İmâm-ı Malik (R.A.)

* Öğrettiği ilme karşılık,dünyalık alandan ilim öğrenmeyiniz.

                                                                              İmâm-ı Ahmet (Rah.A.)

* Cibilliyetsizliğe ilim öğretmek,eşkiyânın eline kılıç vermektir.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ

* Utangaç ve bir de gururlu kimse,ilim tahsil edemez.

                                                                              Mucâhid (R.A.)

* İlim tahsil etmeyen insan,istikbâlinin mâ'nevi katilidir.

                                                                              Bülent ÇORAPÇI

 

* Eğitim,dar bir kapıyı genişletir,fakat ukâlâ biri için şimdiye kadar bilinen bir tedavi tarzı bulunamamıştır.

                                                                              J.GRAHAM

* Bir erkeği eğitirseniz,tek bir insanı eğitmiş olursunuz. Bir kadını eğitirseniz,bütün bir aileyi eğitmiş olursunuz.

                                                                              Charles İver

* Her insanın iki eğitimi vardır.Biri başkalarından aldığı,öteki,daha önemlisi de,kendi kendine verdiğidir.

                                                                              J.GRAHAM

* Tahsil,meyvenin kendisi değil,sadece bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

                                                                              G.Bernard SHAW

* Öğretmek,iki defa öğrenmek demektir.

                                                                              J.JOUBERD

* Bir ülkenin geleceği,o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

                                                                              Albert EINSTEIN

* Sonsuz yaşayacakmış gibi öğrenin,yarın ölecekmiş gibi yaşayın.

                                                                              Mahatma GANDİ

* Öğrenimden vazgeçerseniz hiç bir sıkıntınız kalmaz,ama böyle bir hayat da hiçtir.

                                                                              LAO-TSE

* Tahsil refah anında bir süs,felâket sırasında bir sığınaktır.

                                                                              ARİSTO

* Öğrenmeden yaşlanan insan öküz gibidir,yalnız gövdesi büyür.

                                                                              D.HAMMAPA

* Sağlam bir ahlâk anlayışına dayanmayan,ruhun ve ahlâkın gelişmesini hedef edinmeyen öğretim,toplumun ve insanlığın olgunluğa aykırıdır.

                                                                              Jean-Babtiste MOLİERE

* Önem vermediğiniz en basit bir adamdan bile öğreneceğiniz bir şey vardır.

                                                                              Woodrow WİLSON

* Fazilete yol vermeyen eğitim,boş bir çaba ve aldatmacadır.

                                                                              ARİSTO

* Öğrendiklerini saat gibi cebinde taşı,iki de bir ortaya çıkarma (ki kıymeti artsın.)

                                                                              Lord CHESTERFİLED

* Tahsilin gâyesi,insanın birbirine karşı olan saygısını artırmaktır.

                                                                              R.Waldo EMERSON

* Gerçek anlamda eğitilmiş bir milletin idâre edilmesi kolay,fakat esir edilmesi imkansızdır.

                                                                              Lord BROUGHAN

* Öğrenmenin sonsuzluğu,insanın ne kadar az bildiğini gösterir.

                                                                              Edward YOUNG

* Hiç bir insana rastlamadım ki,ondan öğrenilecek bir şey olmasın.

                                                                              Alfred de VIGNY

* Eğitim,ekmek ve sudan sonra,insanın en mühim ihtiyacıdır.

                                                                              G.Jacques DANTON

* Tahsil,insanı yükselten kanatlardır.

                                                                              Oscar WILDE

* Bir okul açılırsa,bir hapishane kapanır.

                                                                              R.Waldo EMERSON

 

  H İ K M E T L E R  :

* Ayı yavrusu doğal olarak ağaca tırmanmasını bilmez.Annesi ona bunun tekniğini öğretir.

* İslâmda tahsil-i ilim ve mâ'rifet,aşk ve kemâlin en yüce vasıtası ve yorganıdır.

* Kimden geldi deme,oku öğren bil, Gerçekler dâimâ bilinmelidir.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* En fenâdan iyiyi öğren,fakat en iyiden fenâ şey öğrenme.

* Hiç bir şey öğrenmemektense,doğmamak daha iyidir.

* Öğrenmek için,geç kalmak yoktur.

* Almak öğretmez,satmak öğretir.

 

TarihOkunma
Toplam1398
Pzt. 231
Cts. 211
Cu. 131
Çrş. 111