16 Temmuz 2018, Pazartesi

Câmi

 

* Câmi yıkıldıysa mihrap yerinde, Kalır güzellikten eser demişler.

                                                                              Yesârî

* Câmiler yeryüzünün her yanına kurulmuş, Ezanla insanoğlu câmiye davet olunmuş.

                                                                              Ömer KİRAZLI

* Câmi-i köhne-i bî vakf'e,Cemâat gelmez.

                                                                              NÂBÎ

* Cennete giden yollar,mescitlerden geçiyor. Mevlâ hep kullarını,secdelerde seçiyor.

                                                                              Ömer KİRAZLI

* Câmiler her yaştaki müslümana hitap eden bir nevi mekteptir.

                                                                              Hekimoğlu İsmail

* Câmi:huzur yuvası,edep ve terbiye ocağı,ilim ve irfan dergâhıdır.

                                                                              Ömer KİRAZLI

* Câmiden istifade eden millet,Câmiden istifade eden devlet,yükselmiştir.

                                                                              Ömer KİRAZLI

* Mâbetler,mukaddes kimselere vakfedilmiş,müzeler değil,fakat günahkarlar için birer hastanedir.

                                                                              A.Van BUREN

  H İ K M E T L E R  :

* Câminin güzelliği sadeliğinde,süsü ise cemâatledir.

* Câmiler imansızın kalbine korku ve ürperti salan,her an her tehlikeye karşı mü'min mücahitlerin,hâzır ve teyakkuz halde bulundukları birer askeri kışla,karargâh ve talimgâhtır.

* Câmiler,nefsin ezildiği ve şeytânî güçlerin,ruh ve mâna karşısında mağlup düştüğü bir muhârebe meydânıdır.

* Câmiler:Dini ve meşru olan,dünyevi bütün işlerin müşâvere edildiği ve Allah'a ibadetin topluca sunulduğu yerlerdir.

* Câmiler mü'minler için,uyanma,silkinme ve şuurlanma merkezidir.

* Câmide konuşmak kötü bir âdet,konuşmakla sakat olur ibâdet.

 

  A TA S Ö Z L E R İ  :

* Câmi ne kadar büyük olsa da, imam bildiğini okur.

* Câmi dururken,mescit'te namaz kılınmaz.

* Câminin mumunu yiyen kedinin,gözü kör olur.

* Câmiye lâzım olan,mescide haramdır.

* Câminin kapısını bilmez,sofuluk taslar.

* Câmi yıkılmış ama,mihrap yerinde.

TarihOkunma
Toplam982
Pzt. 161
Cts. 072
Pzt. 022
Pz. 243