16 Temmuz 2018, Pazartesi

Câhil ve Cehâlet

 

* Cehâlet öyle bir binektir ki,üzerine binen zelil olur,arkadaşlık yapan yolunu kaybeder

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* Câhil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Cahillerin kalbi dudaklarında,âlimlerin ağzı kalplerindedir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Cahil ölü,fakat âlim diridir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Cehâlet yoluna giren adâlet yolunu bırakır.

                                                                              Mansur bin Ammar (Rah.A.)

* Câhil davula benzer;sesi çok çıkar ama içi boştur.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞİRÂZÎ (K.S.)

* Erenlerin sohbeti,arttırır muhabbeti,câhilleri sohbetten,her dem süresim gelir.

                                                                              Yunus Emra (K.S.)

* Ehl-i kemâl ile cefâ çekmesi,yeğdir câhil ile safa sürmeden.

                                                                              Seyranî

* Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma,bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren,câhilliklerinin yüzüne vurulmasıdır.

                                                                              A.Fuat BAŞGİL

* İstediğin kadar oku,bilgine yakışır şekilde hareket etmezsen,câhilsin demektir.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞİRÂZÎ (K.S.)

* Cehâletle fazilet bağdaşamaz.Cehâlet rezaleti doğurur,fazilet ise ilme giden yoldur.

                                                                              Sadık ÖZARSLAN

* Olayım dersen şu dünyada safâ da, Câhile eyleme hâlin,ifâde

                                                                              Kamili-Divanı

* Cehâlet,insanın kendi isteği ile talihsizliğe talip olmasıdır.

                                                                              Henrik İBSEN

* Cehâlet,kafanın aysız ve yıldızsız gecesidir.

                                                                              Mopassan

* Burzi Cemher'e sormuşlar: <Neden câhillerinizi kınamıyorsunuz?> Cevap vermiş: <Biz köre,gör veya sağıra,duy diyemeyiz.>

                                                                              Burzi Cemher

* Câhil olan zengin,altın koyun gibidir.

                                                                              Diyojen

  H İ K M E T L E R  :

* Câhil kendisinin düşmanıdır,başkasına nasıl dost olabilir ?

* Cehâlet bir binektir,kim binerse alçalır, Kim beraber giderse yolunu şaşırır.

* Câhilin senin hakkında aleyhtarlığı,senin kemâline şehâdettir.

* Câhilin senin hakkında aleyhtarlığı,senin kemâline şehâdettir.

* Akla meydan okuyanların,cehâlet,sırtlarını yere getirir.

* Cehâlet çoktur,fakat bunlar arasında en çok sevilmeyen,iyilik bilmemektir.

* Câhil,yaşlı dahi olsa küçüktür, Âlim,küçük de olsa büyüktür.

 

  A TA S Ö Z L E R İ  :

* Câhile söz anlatmak,deveye hendek atlatmaktan güçtür.

* Boş fıçı çok langırdar,(gürültü yapar)

* Câhile söz anlatmak,köre,renk târifi gibidir.

* Câhilin dostluğundan,âlimin düşmanlığı yeğdir.

* Câhil adam,meyve vermeyen ağaca benzer.

* Câhil olan kimse,vakitsiz öten horoz gibidir.

* Bakma câhilin kusuruna,bilse iyisini söyler.

* Câhil ile etme sohbet,ya elindedir,ya dilinde.

* Deve Kâbe'ye gitmekle hacı olmaz.

* Sâkin câhil,asî âlimden yeğdir.

* Câhilden kork,aslandan korkma.

* Boş başak dik durur.

* İnatçı ile câhili ikna etmek güçtür.

* Kâmil câhil,ahlaksız âlimden yeğdir.

* Boş çuval dik durmaz.

* Câhil ile konuşan,câhil olur.

TarihOkunma
Toplam3093
Pzt. 161
Pz. 151
Cu. 131
Prş. 121