22 Haziran 2018, Cuma

Başarı ve Muvaffakiyet

 

 

* Bir başarıya ulaştığında <Elhamdulillah> de,başarın artar.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Bir işte muvaffak olmayınca,yes'e düşmemelidir.Çünkü birinci teşebbüste muvaffakiyet hâsıl olmazsa,ikincisinde,nihayet üçüncüsünde muhakkak olacaktır.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmi (K.S.)

* Büyük sıkıntılara giren,büyük işler görür.

                                                                              Mansur bin Ammar (Rah.A.)

* İmam-ı Gazali'ye <İhya-i Ulüm> adlı muazzam eserini nasıl bir çalışma ile vücuda getirdiğini sormuşlar: <Bir zamanda yalnız bir fasıl,bir bahis,bir mesele üzerinde çalıştım> demiş.

                                                                              A.Fuad BAŞGİL

* Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır:Dikkat,intizam,çalışma.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmi (K.S.)

* Muvaffakkiyetin ilk şartı,irâdeli olmaktır.

                                                                              A.Fuad BAŞGİL

* Düşünmek ve söylemek kolay,fakat yaşamak,hele başarı ile bitirmek çok zordur.

                                                                              Ziya GÖKALP

* Harpte zafer,işte muvaffakiyet yılmayanındır.

                                                                              A.Fuad BAŞGİL

* Bir şeyi yapmaya azmetmek,başarı merdivenin ilk basamağına basmak,demektir.

                                                                              Ali TÜRKMEN

* Fransız edibi Emil Zola'ya bu muvaffakiyetinin sırrını sormuşlar;<Her gün yalnız üç saat;çalışırım ve yazarım>demiş.

                                                                              A.Fuad BAŞGİL

* Yendiğimiz dünün yanında,yenemeyeceğimiz hiç bir yarın yoktur.

                                                                              İ.Habip SEVÜK

* Millet,müşterek gâyeye müştereken sarf-ı faaliyet ederek yürürse,behemahal muvaffak olur.

                                                                              Mustafa Kemal ATATÜRK

* Gâlip gelmenin ilk şartı,mücadeleye atılırken,başkasından yardım beklememektir.

                                                                              Halen ROWLAND

* Bir tartışmada son sözü söylemek istiyorsanız,<Zannımca siz haklısınız> demeye çalışınız.

                                                                              Funny WORLO

* Yenilgiye uğrayınca umutsuzluğa kapılma.Her başarısızlıkta bir zafer isteği yatar.

                                                                              Germain MARTİN

* Dünyada başarı kazanmak için aptal görünmeli,fakat akıllı olmalıdır.

                                                                              Charles de MONTESQUİEU

* Hakiki muvaffakiyetler;bilgi,sebat ve doğrulukla elde edilir.

                                                                              Mm de STAEL

* İnsanın kendine güveni,büyük işlere girmenin ilk şartıdır.

                                                                              Samuel JOHNSON

* İncelemelerimizden bize kalan,ulgulayabildiklerimizdir.

                                                                              Johann Wolfgang GOETHE

* Para,nasıl parayı çekerse,başarı da,başarıyı çeker.

                                                                              CHAMFORT

* Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.

                                                                              Jean-Baptiste MOLİERE

  H İ K M E T L E R  :

* Biçare kişilerin büyük işlerbaşardığını görürseniz şaşmayınız.Çünkü onlar;yükü;himmet kuvvetli,hamiyyet pazusu ile çekerler.Beden kuvveti,vücut irliği ile değil.

* Kendi irâdesini kullanmayıp,başkasının reyi ile hareket eden kimse,hiç bir teşebbüsünde muvaffak olamaz.

* Başarıya sormuşlar;Nereden geliyorsun? Cevap vermiş:<Azim ve sebat denilen ummandan>

* Senin için kötülük düşünen kimsenin,gönlünü sen iltifatla kap.Onu yenmiş olursun.

* Kadınlar,hayatta erkekler kadar başarılı olamazlar.Çünkü onların hanımları yoktur.

* Başarılarından dolayı gururlanma,muvaffakiyetsizlikte de sabır göster.

* Kendi başarılarının propagandacısı olanlar,yeni başarılar elde edemezler.

* Zekâna güvenme.Muntazam çalışma yapmayan,başarılı olamaz

* Hayatta muvaffakiyetin şartı,intizamdır.

* Düzen sever olmak,başarıya yaklaşmak demektir.

 

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Kendinden büyüğüne danışmadan iş görme.

* Sorucu ol ki,bilici olasın.

* Karıncadan ibret al,yazdan kışı hazırlar.

* Oturup kaderini beklersen,keder getirir.Çalışmaya gidersen,huzur ve saadet getirir.

                                                                              Alman Atasözü

TarihOkunma
Toplam2700
Cu. 221
Prş. 215
Çrş. 208
Sal. 197