22 Haziran 2018, Cuma

At

 

 

* At ile avrat yiğidin bahtına.

* At adımına göre değil,adamına göre yürür.

* Beslediğiniz atın size çifte atması,sırtına binmediğiniz içindir.

* Yayan yürüyüp at alma,aç gözle de karı alma.

* Binersen kendi atına bin başkasının atı çabuk yorulur.

* At alırsan barlıdan ,kız alırsan Çarlı'dan al.

* Atın suratını değil sür'âtini överler.

* Atın tepmesi,itin kapması olmaz.

* At beslenirken,kız istenirken dikkat et.

* Atta,avratta,yurtta uğur vardır.

* Yiğit at, kendine kamçı vurdurmaz.

* Atın fena olursa,satıp kurtulursun, Karın fenâ olursa nasıl kurtulursun.

* Atta karın, yiğitte burun.

* At ile avrada inan olmaz.

* At'a binersen Allah'ı attan inersen atı unutma .

* At'ta,avratta,asâlet ara .

* At almaya câhil ,kız almağa ehil gönder.

* At,yedi günde ,it yediği günde insana alışır.

* Atın ölümü,itin bayramıdır.

* At,avrat,silah emânet verilmez.

* Fakirin çocuğu,zenginin atı kıymetli olur.

* Arpa verilmeyen at,kamçı zoru ile yürümez.

* Bağ barsız,at tımarsız olmaz.

* Arpa yemiş at,menzil keser.

* Yularsız ata binilmez.

* At,avrat ve bağ,sahibini hep genç ister.

* Atı dost gibi sakla,düşman gibi bin.

* Atı palan saklar,ülkeyi bilen.

* At yürümekle yol alır,kibar vermekle ün alır.

* Atın bahtsızı,arabaya düşer.

* At,ağasına göre kişner.

* At yiğidin yoldaşıdır.

* Bir atı,su içmeye götürürsün,fakat onu su içmeye zorlayamazsın.

                                                                              İngiliz Atasözü

* At gemle,kadın müdâhane ile idâre edilir.

                                                                              Rus Atasözü

* Küheylan at,çul içinde de olsa belli olur.

                                                                              Arap Atasözü

* Ömrünün sonuna kadar eşeğe binmektense,bir yıl ata binmek evladır.

                                                                              Felemenk Atasözü

TarihOkunma
Toplam1928
Cu. 223
Prş. 211
Çrş. 203
Sal. 191