24 Haziran 2018, Pazar

Fatiha Süresi

 

BismillāhirrahmānirrahīmRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah'-a/-için dır.
Errahmânir'rahim.O Rahmân ve Rahimdir,
Mâliki yevmiddin.Din gününün maliki(sahibi).
İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în,Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
İhdinessırâtel müstakîm.Bizi müstakim/doğru/doğruluğu isteyenin yol(un)a hidayet eyle.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.(Amin)
TarihOkunma
Toplam659
Pz. 241
Cts. 234
Çrş. 201
Pzt. 182

 

Yorum ekle